BIG UPDATE BÁ VƯƠNG LỆNH XUẤT THẾ

15/07/2021 3:00:00 CHTác giả: admin

 

 

 

Chư vị bằng hữu thân mến !!!

Lệnh bài là trang bị mới được tổ hợp từ Tứ Tượng Bảo Châu một trang bị được giới trong Võ Lâm nhiệt tình săn đón sẽ chính thức được xuất hiện tại Thiên Long Hiệp Khách, quý bằng hữu cùng khám phá xem có những điều gì hấp dẫn trong bản cập nhật lần này nhé

Thời gian bảo trì: Từ 12h00 – 13h00 ngày 16/07/2021

1.Điểm Danh Nhận Quà

a.Thời Gian: Từ 16/07 – 23h59 22/07/2021

b.Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu đến NPC A Châu báo danh sẽ nhận được các phần quà tương ứng như sau

 • Ngày 1: Nhuận Hồn Thạch Ngự cấp 3 x1
 • Ngày 2: Nhuận Hồn Thạch Kích  cấp 3 x1
 • Ngày 3: Nhuận Hồn Thạch Bạo cấp 3 x1
 • Ngày 4: Ly Hỏa x200
 • Ngày 5: Công Lực Đan x3
 • Ngày 6: Nhuận Hồn Thạch Phá cấp 3 x1
 • Ngày 7: Thần Binh Phù 3 x2

Lưu ý: Tất cả các phần thưởng trên đều cố định vào không thể giao dịch

 

Đăng nhập nhận quà

 

2.Cổ Long Bảo Rương

a.Thời Gian: Từ 16/07 – 23h59 22/07/2021

b.Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu tiêu diệt quái tại các map Hãn Huyết Lĩnh, Cao Xương Mê Cung, Tháp Khắc Mã Can, Tuyết Lang Hồ, Tần Hoàng Địa Cung 3 sẽ nhận được Cổ Long Bảo Rương

Sử dụng Móng Của Già Lâu Lan ( có thể mua trên shop Điểm Tặng) để mở Cổ Long Bảo Rương sẽ có cơ hội nhận được ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng sau

 • Tiểu Lạt Bá x1
 • Thanh Tâm Đan x1
 • Linh Hồn Toái Phiến Tranh x1
 • Vải Bông cấp 3 x1
 • Bí Ngân cấp 3 x1
 • Tinh Thiết cấp 3 x1
 • Hồi Thiên Thần Thạch x1
 • Pet Thái Bạch Mộc Linh
 • Thẻ Đổi Tên
 • Pet Thiên Bồng Nguyên Soái Thần Quân
 • Pet Thái Bình Thời Tắc
 • Vải Bông cấp 4 x1
 • Bí Ngân cấp 4 x1
 • Tinh Thiết cấp 4 x1
 • Công Lực Đan x1
 • Tiền Vàng
 • Ngọc cấp 4 ngẫu nhiên cấp 1
 • Nhuận Hồn Thạch Ngự cấp 2 x1
 • Nhuận Hồn Thạch Phá cấp 2 x1
 • Nhuận Hồn Thạch Bạo cấp 2 x1
 • Thời Trang Linh Ô Lộng Vũ x1
 • Thời Trang Cẩm Tú Du Tiên x1

Lưu ý: Tất cả các phần thưởng đều không cố định và có thể giao dịch

Đặc biệt khi quý bằng hữu mở Cổ Long Lệnh Bài sẽ nhận được 1 điểm tích lũy khí đạt các mốc tích lũy tương ứng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng có giá trị sau đây

 • Mốc 300 điểm: 100 Vải Bông 4 + 100 Bí Ngân 4
 • Mốc 1000 điểm: 1 Thẻ Pet Boss 4k1 tự chọn
 • Mốc 1500 điểm: 1 Ngọc thể lực cấp 7
 • Mốc 2500 điểm: 1 trang bị 9 sao tự chọn ( trừ giày kỉ niệm sinh nhật 1 năm Thiên Long Hiệp Khách)
 • Mốc 3000 điểm: 1 Trùng Lâu mini ( có thể tự chọn trùng lâu phản, trùng lâu triệu hoặc trùng lâu quy)

 

 

 

 

Cẩm Tú Du Tiên

 

3.Online Nhận Thưởng

 a.Thời Gian: Từ 16/7– 23h59 22/7/2021

b.Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu online và nhận các mốc quà tương ứng sau đây

Online 30 phút

 • Tài phú kim tệ x2
 • Ly Hỏa x50

Online 120 phút

 • Thần Binh Phù cấp 3 x2
 • Thanh Trừ Lệnh x1

Lưu ý: Tất cả các phần thưởng đều cố định và không thể giao dịch

4.Thanh Trừ Phản Tặc

 a.Thời Gian: Từ 16/07 – 23h59 22/07/2021

b.Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện các nhân vật có cấp độ 80 trở lên đến NPC A Châu thành Lạc Dương sẽ nhận được miễn phí 1 Thanh Trừ Lệnh ( ngoài ra quý bằng hữu có thể tham gia sự kiện online nhận thưởng)

Sử dụng Thanh Trừ Lệnh tại Mạc Nam Thanh Nguyên sử dụng sẽ xuất hiện Boss BảoTặc Đầu Lĩnh tiến hành tiêu diệt sẽ có cơ hội nhận các phần thưởng sau đây

 • Kim Tệ
 • Sơ Cấp Hợp Thành Phù
 • Đặc Xá Lệnh
 • Cao Cấp Hợp Thành Phù
 • Xuyết Long Thạch Thương
 • Xuyết Long Thạch Bạo
 • Xuyết Long Thạch Nguyên
 • Kim Tàm Ty
 • Ngọc Long Tùy
 • Ngọc thời trang cấp 1 ngẫu nhiên có thuộc tính
 • Thần Binh Phù cấp 3
 • Chú Văn Huyết Ngọc
 • Công Lực Đan
 • Trân Thú Minh Ám Hoa Linh
 • Thú Cưỡi Tường Vân Hạc
 • Thông Thiên Linh Đan
 • Thanh Tâm Đan
 • Túi Ly Hỏa
 • Trang Bị Tinh Thông Phù

Lưu ý : Tất cả phần thưởng đều cố định và không thể giao dịch

 

Bạo Tặc Đầu Lĩnh

 

5.Khai Mở Tính Năng Lệnh Bài Võ Lâm

a.Thời Gian: Sau bản cập nhật big update ngày 16/7/2021

b.Nội Dung

Chi tiết về Lệnh Bài Võ Lâm quý bằng hữu có thểm tham khảo tại đây

Giới hạn cấp độ Lệnh Bài Võ Lâm cấp 3

Giới hạn cập độ Bảo Châu 30

Nguyên Liệu

 • Lệnh bài Hợp Nhất: được drop tại các boss Dã Ngoại ( Thảo Nguyên, Huyền Vũ Đảo, Thương Sơn, Võ Di Sơn..)
 • Tham gia phụ bản Yến Tử Ô có thể nhận được Hoán Linh Dịch
 • Tham gia Sát Tinh có thể nhận được Phỉ Thúy Tâm Tinh
 • Bảo Châu Lệnh quý bằng hữu có thể mua trên shop Điểm Tặng

 

 

6.Tối ưu và tinh chỉnh hệ thống để mang lại trải nghiệm tốt hơn

Thay mặt BQT

A Châu

 

----------------------

 

Thiên Long Hiệp Khách 

Trang chủ https://home.thienlonghiepkhach.com/

Download https://thienlonghiepkhach.com/

Đăng ký https://id.thienlonghiepkhach.com/

 

----------------

 

TLHK Team,

Best Regards!

Thienlonghiepkhach (https://thienlonghiepkhach.com/)

Thiên Long Hiệp Khách| Game TLBB PC| Tham Gia Ngay

Game online Thiên Long Bát Bộ PC FPT, Cả một bầu trời ký ức chính thức open ngày 14/06/2020