Tính Năng Long Văn

6/19/2020 12:40:00 AMTác giả: admin

 

Kính chào quý bằng hữu,

 

Gửi đến quý bằng hữu bản hướng dẫn tính năng Thượng Cổ Long Văn nhằm mục đích giúp các bằng hữu có thể dễ dàng hơn khi tiến vào Thế giới của Thiên Long Hiệp Khách.

1 . Giới Thiệu 

 

Bắt nguồn từ tập tục xăm mình của các dân tộc du mục, dần dần truyền bá đến Trung Nguyên. Hình xăm Long Văn ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ giúp các hiệp khách giang hồ có thể đột phá giới hạn võ học của bản thân.

 

 

 

2. NPC Tiêu Ưng (Phụng Minh Trấn – 150,70)

 

 

3. Nguyên liệu:

 

 

4. Thao tác: gồm 4 thao tác chính

 

a. Tăng cấp trưởng thành:

 

 

 

 

_Chọn Tăng cấp trưởng thành

 

  +Ô 1: Long Văn cần tăng cấp

 

  +Ô 2: Long văn làm nguyên liệu

 

  +Ô 3: thêm Chú văn huyết Ngọc sẽ tăng đến 5 điểm trưởng thành.

 

b. Tẩy lại thuộc tính:

 

 

 

 

 

_Cần Tịnh Vân Thủy

 

_Chọn dòng Tẩy lại thuộc tính → bỏ Long văn cần tẩy vào → Duyệt.

 

c. Học thuộc tính phát triển:

 

 

 

_Chọn Học thuộc tính phát triển

 

Gồm 3 loại : tăng máu , giảm kháng , sát thương thuộc tính

 

+Cấp 30: học Tăng máu

 

+Cấp 50: học Giảm kháng – chỉ chọn 1 loại

 

+Cấp 80: học Sát thương thuộc tính – chỉ chọn 1 loại

 

d. Tăng cấp thuộc tính phát triển:

 

 

    

_Cần học đủ 3 thuộc tính trước.

 

_Cần Xuyết Long Thạch (Nguyên/ Bạo/ Thương)

 

_Chọn dòng Tăng cấp thuộc tính phát triển → bỏ Long văn đã học thuộc tính vào → Duyệt

 

*Chú ý:

 

_Tiến hành Tăng cấp, Tẩy thuộc tính, Tăng cấp thuộc tính mở rộng..sẽ khởi tạo lại ngẫu nhiên thuộc tính Long Văn.

 

_Vào Trang chủ → trang quản lí → Đục lỗ Long Văn để Cường Hóa, Đục Lỗ cho Long Văn.

 

-------------------------------------------------------

Thiên Long Hiệp Khách 
Trang chủ https://home.thienlonghiepkhach.com/
Download https://thienlonghiepkhach.com/
Đăng ký https://id.thienlonghiepkhach.com/

 

----------------

 

TLHK Team,

Best Regards!