Hệ: Nội công
Thuộc Tính : Huyền
Giới Thiệu: Quỷ Cốc Đệ Tử đều có nội công cao, chiêu thức kết hợp Thiên Địa Huyền Cơ....
Hệ: Nội công
Thuộc Tính : Độc
Giới Thiệu: Đường Môn oai danh thiên hạ với kỹ năng ám khí biến khóa khôn lường và thuật cơ quan thâm sâu..
Hệ: Nội công
Thuộc Tính : Huyền
Giới Thiệu: Mộ Dung gia góp nhặt tinh hoa võ học của thập đại phái trong thiên hạ thành sở trường gậy ông đập lưng ông..
Hệ: Nội công
Thuộc Tính : Hỏa, Độc
Giới Thiệu: Đệ tử Tiêu Dao nổi tiếng với sự tự do phòng khoáng, thân pháp xuất thần nhập hóa , tinh thông thuật kỳ môn độn giáp..
Hệ: Ngoại công
Thuộc Tính : Băng
Giới Thiệu: Thiên Sơn phái dụng bóng đêm làm sở trường để xuất chiêu với lực chí mạng cực cao..
Hệ: Ngoại công
Thuộc tính: Băng, Hỏa, Huyền, Độc
Giới Thiệu: Võ học Thiên Long thấm nhuần tinh thần Phật học trong từng tuyệt kỹ và được hoàng tộc họ .....
Hệ: Nội công
Thuộc tính: Độc
Giới Thiệu: Thuật dùng độc của đệ tử Tinh Túc đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, vì vậy võ lâm .....
Hệ: Nội công
Thuộc tính: Băng, Huyền
Giới Thiệu: Xưa nay, Nga Mi phái trứ danh với thuật trị liệu , biết tài cài tử hoàn sinh , địa vị giang hồ khó ai thay thế được .....
Hệ: Nội công
Thuộc tính: Băng, Huyền
Giới Thiệu: : Võ học Võ Đang lấy đạo pháp làm chính, dùng như chế cương, tinh vi xảo diệu.....
Hệ: Ngoại công
Thuộc tính: Hỏa, Độc
Giới Thiệu: Cái Bang sở trường chiêu thức cận chiến , kình lực kinh thiên động địa. 18 thước chưởng pháp uy lực bài sơn đào hải ....
Hệ: Ngoại công
Thuộc tính: Hỏa
Giới Thiệu: Minh Giáo khởi nguồn từ Ba Tư, võ học khác biệt hoàn toàn với võ lâm trung nguyên , kỳ dị....
Hệ: Ngoại công
Thuộc tính: Huyền
Giới Thiệu: Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm tiếng tăm thiên cổ , mệnh danh Bắc Đẩu võ lâm ,Đệ tử thiếu lâm chuyên tu cường lực...
STT Tên nhân vật Điểm

Copyright © 2010 - 2020 ThienLongHiepKhach. All Rights Reserved.

Phát hành Chuyên nghiệp tại Việt Nam